Beskrivelse af dataopbevaring

Denne beskrivelse viser standardkategorier og formål for opbevaring af brugerdata. Visse områder kan have mere specifikke kategorier og formål end dem der er vist her.

Websted

Kategori

Dykning

Formål

Uddannelse

Indsamling af data sker primært med henblik på at instruktører kan bedømme kursister i forbindelse med gennemførelse af kursus.

Opbevaring af data sker i op til 5 år med henblik på at danne et statistisk grundlag, der kan anvendes til forbedring af kursusmaterialet.

Opbevaringsperiode
5 år
Retligt grundlag
Legitime interesser (GDPR Art. 6.1(f)) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Brugere

Formål

Brugeroplysninger

Indsamling af brugerdata sker med henblik på at instruktører kan identificere kursister i egen klub med brugere af hjemmesiden.

Opbevaring af data sker i op til 5 år med henblik på at danne et statistisk grundlag, der kan anvendes til forbedring af kursusmaterialet.

Opbevaringsperiode
5 år
Retligt grundlag
Legitime interesser (GDPR Art. 6.1(f)) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Kursuskategorier

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Kurser

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Aktivitetsmoduler

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Blokke

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode